Jag tror det som du sa att du behövde mig

Och fastän jag var kvar ville du höra mig

Men säg det inte som om du förlorat mig

Säg det inte så

Ooh

Na na na na na na na na na

Jag tror det som du sa att du behövde mig

Men säg det inte så som om du förlorat mig

Jag ville vara kvar men det slog över dig

Å med allt det som blev kvar ville jag förgöra dig

Nej säg det inte så